stepping_stones
slogan

Coaching

Hoezo coaching?

Coachen is een betrekkelijk jong vak, dat een steeds grotere vlucht neemt. We hebben allerlei elektronische hulpmiddelen gekregen om ons het leven gemakkelijker te maken, maar we hebben het drukker dan ooit. We zijn niet meer gewend om te wachten, iedereen wil aandacht en wel direct. We hebben te maken met belangrijke doelen en strakke deadlines die gehaald moeten worden. Indrukwekkende bouwprojecten vragen het uiterste van ons; in een kort tijdsbestek je grote hoeveelheden informatie eigen maken en je inleven in het verwachtingspatroon van de klant (de vraag achter de vraag).

De individuele medewerkers lopen, mede door deze hectiek, vaak al op jonger leeftijd tegen grenzen aan en er ontstaan werk gerelateerde vraagstukken/problemen op het gebied van onder andere (verstoorde) communicatie, (moeizame) samenwerking, stress gerelateerde verschijnselen en loopbaanontwikkeling. Dit kan zich, behalve op individueel niveau, ook op team niveau afspelen. Hoe bereik je bijvoorbeeld een zodanig optimale constructieve samenwerking dat opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk één projectteam vormen.

Ondernemingen stellen zich steeds vaker vragen als: hoe houd ik in deze steeds wisselende dynamiek mijn medewerkers gemotiveerd en hoe houd ik mijn personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op peil. De toenemende uitstroom van ervaren mensen in combinatie met een al jarenlange veel te lage instroom van jonge enthousiaste technisch geschoolde mensen baart de bouwsector grote zorgen.

Op al deze gebieden kan ik een constructieve, ondersteunende rol vervullen. Door middel van coaching wordt het mogelijk om de persoonlijke effectiviteit binnen werk en relaties te vergroten.
Let wel: een coach is:

 • geen docent die kennis overdraagt;
 • geen baas die zegt wat je moet doen;
 • geen adviseur die zegt wat hij vindt dat je zou moeten doen;
 • geen psychotherapeut, die diepgaand in het verleden wroet of problemen analyseert.

Ik luister vooral en probeer door het stellen van (indringende) vragen mensen te helpen hun kernkwaliteiten helder voor ogen te krijgen en optimaal te benutten, hun drijfveren en krachten (nader) te ontdekken. In feite begeleid ik mensen op hun eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar wat ze willen bereiken, zowel als individu als in een team. Het vergroten van zelfinzicht en het nemen van eigen verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat mensen besluiten nemen en in actie komen. 

 Wat zijn de voordelen van een coach?

Het inschakelen van een coach levert allerlei voordelen op:

 • werknemers werken met een coach aan het helder krijgen en bereiken van hun doelen;
 • werknemers voelen zich serieus genomen en gaan effectiever functioneren;
 • besparing van kosten van ‘mentaal verzuim’ en productieverlies;
 • de werknemer krijgt inzichten en ontdekt zijn belemmeringen en zijn kracht;
 • de werknemer wordt gesteund in zijn ontwikkeling;
 • werknemers blijven gemotiveerd en voelen niet de behoefte van werkkring te veranderen;
 • communicatie en werkrelaties verbeteren (ook in een team);
 • er ontstaat wederzijds begrip en een betere samenwerking binnen een team.

Teken van kracht

Gebruik maken van een coach wordt zeker in de technische sector met een ‘no-nonsense-cultuur’ nog weleens gezien als een ‘brevet van onvermogen’. ‘Coaching is voor watjes’. Het is verre van dat! Je moet stevig in je schoenen staan om naar jezelf te durven kijken en de confrontatie met je eigen belemmeringen aan te durven. Er is kracht voor nodig om te kunnen werken aan je eigen inzicht en verbeterpunten, evenals moed en doorzettingsvermogen.

Waarom ik

Coaches zijn er in overvloed, dus waarom zou u voor mij kiezen. Wat je zelden tegen komt zijn coaches die opgeleid en opgegroeid zijn in de techniek en die hierdoor beschikken over een schat aan ervaring uit het technisch werkveld en juist daar ligt mijn toegevoegde waarde. Door mijn jarenlange ervaring en kennis van de dynamiek binnen deze traditionele sector te combineren met mijn coachende kwaliteiten, lukt het mij om een brug tussen mens en techniek te vormen.

Visie

Voor mij betekent coaching ten diepste om, vanuit een gelijkwaardige relatie, een poosje met de ander mee op te mogen lopen om die ander te helpen zoeken naar (oor)zaken die hem/haar tegenhouden om eigen doelen in het leven te bereiken en/of om de ander te helpen zoeken naar de energiebronnen in zichzelf. Wat mij vooral inspireerde was om te “ontdekken” dat die ander de antwoorden al in zich draagt en dat ik als coach niet de pretentie hoef te hebben om te weten wat goed voor die ander is. De belangrijkste waarde voor mij hierin is oprecht respect voor de medemens, de ander accepteren zoals die is.